Các đoàn quốc tế bắt đầu đến Damascus, tham gia vào sứ mệnh phục dựng lại Palmyra

VietTimes -- Thành phố cổ Palmyra được giải phóng và lực lượng công binh Nga - Syria đã tháo gỡ hoàn toàn mìn và vật liệu nổ trên đường phố cũng như trong khu vực thành cổ. Các phái đoàn UNESCO bắt đầu đổ đến Damascus, tham gia vào sứ mệnh khôi phục lại di sản lịch sử thế giới, bị IS phá hủy.

Các đoàn quốc tế bắt đầu đến Damascus, tham gia vào sứ mệnh phục dựng lại Palmyra

 

Một nhóm các nhà khoa học khảo cổ đang nghiên cứu phục dựng lại một công trình cổ đại, bị IS phá hủy ở Palmyra

QA