Bốn bước chuẩn bị cho việc ‘chốt’ danh sách bầu cử

Danh sách đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội XII của Đảng vào chiều nay 25-1. Sau đó đại hội bầu ban kiểm phiếu để sáng 26-1 tiến hành bỏ phiếu.
Đại biểu dự Đại hội Đảng 12
Đại biểu dự Đại hội Đảng 12

Trong ngày làm việc hôm qua, 24-1, các đại biểu tiếp tục thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách đề cử của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (cả chính thức và dự khuyết); ghi phiếu ứng cử, đề cử; tiểu ban nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử.

Thông tin mà chúng tôi nhận được từ nhiều nguồn khác nhau là đã có tổng số 62 đảng viên được đề cử bổ sung, bao gồm cả những người là ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI và cả những người là đảng viên thường. Trong số này có người là ĐB dự đại hội và có những người không phải là ĐB.

Trả lời báo chí ngay sau khi các đại biểu Đại hội tiến hành đề cử nhân sự bổ sung vào danh sách giới thiệu bầu Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII (ngoài danh sách do BCH Trung ương khoá XI giới thiệu), chiều 24/1, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, số dư đã vượt quá 30% theo quy định. Ông cũng Vĩnh khẳng định: “Tất cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được Trung ương giới thiệu đã rút hết. Vì ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao và các đồng chí bày tỏ ý nguyện từ lâu rồi (từ Hội nghị Trung ương). Còn cho rút hay không do Đại hội quyết định”.

Đến cuối giờ chiều 24-1, 68 trưởng đoàn cũng đã báo cáo Đoàn chủ tịch về danh sách nhân sự xin rút.

Để chuẩn bị cho việc “chốt” danh sách bầu cử, Đoàn chủ tịch thực hiện bốn bước theo quy trình công tác nhân sự tại đại hội.

Bước một: nghe 68 trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử được các đại biểu ghi vào phiếu tại mỗi đoàn (nằm ngoài danh sách “cứng” 221 người do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu).

Bước hai: thông báo tổng hợp danh sách bổ sung này đến 68 đoàn. Đại biểu ghi phiếu xin rút (nếu có).

Bước ba: họp để xem xét các trường hợp xin rút. Theo quy chế bầu cử tại đại hội, Đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội đồng ý hoặc không đồng ý để các ứng cử viên xin rút.

Bước bốn: báo cáo đại hội về việc bầu cử, danh sách ứng cử viên và các trường hợp xin rút.

Như đã thông tin, thực hiện Quy chế bầu cử 244 của Trung ương khóa XI và Quy chế bầu cử của Đại hội XII, tất cả ủy viên trung ương khóa XI, nếu không được Trung ương giới thiệu tái cử, thì tới Đại hội này, dù được đại biểu các đoàn giới thiệu tiếp, thì cũng phải từ chối.

Tuy nhiên, việc họ có được rút khỏi đề cử hay không sẽ phải qua một quy trình để Đại hội biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín để quyết định. Nếu đa số yêu cầu họ ứng cử tiếp, thì những người này sẽ được đưa vào danh sách bổ sung. Danh sách bổ sung này sẽ được chọn từ trên xuống dưới, theo tỉ lệ ủng hộ, đảm bảo tổng số ứng viên do Trung ương khóa XI giới thiệu và số giới thiệu bổ sung tại Đại hội không dư quá 30% con số được bầu, tức 200 ủy viên trung ương cả chính thức và dự khuyết của Trung ương khóa XII.

Sau đó, cuộc bỏ phiếu chính thức để bầu ra Trung ương khóa XII mới được tiến hành.

Theo PLTP