Bộ Y tế yêu cầu các địa phương nhanh chóng chi trả chế độ chống dịch COVID-19 cho cán bộ y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố Sở Y tế các địa phương, Y tế các bộ, ngành về việc chi trả chế độ chống dịch cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trong khu cách ly phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)
Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trong khu cách ly phòng COVID-19 (Ảnh - Minh Thuý)

Bộ Y tế cho biết: Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XV, có đại biểu đã phản ánh về việc chậm trả phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, các tình nguyện viên tham gia các đoàn hỗ trợ các tỉnh chống dịch.

Về việc này, tại văn bản số 9086, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, báo cáo UBND cấp tỉnh cấp kinh phí và chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện chi trả phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định (kể cả viên chức, người lao động, tình nguyện viên của các cơ sở khác đến tăng cường).

Trường hợp cơ quan, đơn vị quyết định huy động (cử) người hỗ trợ tham gia công tác phòng, chống dịch tự đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ chống dịch từ nguồn thu hợp pháp và nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân thì cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống chống dịch COVID-19 không phải chi trả.

Riêng chế độ phụ cấp phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện thuộc Bộ Y tế được cử tham gia hỗ trợ chống dịch tại các Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc các bệnh viện thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố sẽ do các bệnh viện quản lý Trung tâm chi trả.

Các Trung tâm sử dụng kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp để chi trả kịp thời cho cán bộ, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch (kể cả viên chức, người lao động, tình nguyện viên của các cơ sở khác đến tăng cường).

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ cho cán bộ y tế, tình nguyện viên theo quy định. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng dẫn thực hiện.