Bộ TT&TT quy định: Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá một lần

VietTimes -- Mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, thực thi nhiệm vụ; tiến hành rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến công tác cấp phép, tiếp nhận và xử lý đơn thư thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý nhằm nhận diện những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết hoặc khó thực hiện; phát hiện bất cập, sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp để kiến nghị người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Bám sát, thực hiện đúng các quy trình, trình tự thủ tục liên quan đến cấp phép, chứng nhận, chứng chỉ; thực hiện thủ tục hành chính phải tuyệt đối chấp hành đúng thời gian, đúng quy định; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Tích cực thực hiện rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành để xây dựng chương trình cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Xây dựng và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của các tổ chức quốc tế, làm cơ sở cho việc thu thập thông tin, tính toán cập nhật các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng theo Bảng phân công trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính hàng năm của Bộ TT&TT; tiếp tục thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019, kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BTTTT ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về tăng cường sử dụng văn bản điện tử. Thường xuyên nâng cấp và áp dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin ứng dụng nội bộ: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên nền Web, hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống thư điện tử, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Mục tiêu của kế hoạch nhằm cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện tại Chỉ thị số 10/CT-TTg bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Bộ TT&TT; xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.