Bộ TT&TT quy định: Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá một lần

Bộ TT&TT quy định: Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá một lần

VietTimes -- Mới đây, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.