Bệnh viện sẽ được chấm điểm để đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19

VietTimes – Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký ban hành bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Với bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ được chấm điểm để đánh giá mức độ an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân (Ảnh: Minh Thúy)

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân (Ảnh: Minh Thúy)

Theo PGS. TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - trong cuộc chiến chống COVID-19, bệnh viện là nơi phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, giúp ngăn chặn khống chế dịch bệnh. Bệnh viện cũng là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện không chỉ đối phó với dịch bệnh COVID-19 mà còn đối mặt với các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác đang tiềm ẩn trong cộng đồng như bệnh cúm, bệnh sởi, bệnh ho gà, bệnh bạch hầu, bệnh do não mô cầu,…

Chính vì vậy, bệnh viện cần quan tâm ưu tiên đối phó với dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn trước mắt và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác về mặt lâu dài, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Bộ tiêu chí “Bệnh viện An toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" được xây dựng và ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện đánh giá thực trạng công tác chuẩn bị, ứng phó với COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, giúp bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm.

Trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo Bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Hiện nay, ngoài công tác phòng chống dịch COVID-19, các bệnh viện cũng phải thực hiện công tác phòng chống bệnh bạch hầu, tay chân miệng, sốt xuất huyết,... Do đó, các bệnh viện cần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả.

Cục quản lý Khám, chữa bệnh là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai bộ tiêu chí; tổng hợp kết quả tự đánh giá của các bệnh viện, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gồm  37 tiêu chí, được chia làm 8 chương.

Điểm tối đa bệnh viện được đánh giá là 150 điểm. Mỗi tiểu mục được chấm là đạt hoặc không đạt. Tiểu mục nếu đạt sẽ được chấm 1 điểm, riêng 2 tiểu mục được chấm 2 điểm. Điểm của mỗi tiêu chí bằng tổng điểm của các tiểu mục. Khi không có tiểu mục nào được điểm thì điểm của tiêu chí bằng 0.

Ngoài ra, bộ tiêu chí còn phân ra 3 loại bệnh viện gồm: Bệnh viện an toàn: tổng điểm đạt ≥ 75% điểm tối đa và không có tiêu chí  nào ở mức 0 điểm; bệnh viện an toàn ở mức thấp: tổng điểm đạt từ ≥ 50% đến < 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm và bệnh viện không an toàn: tổng điểm đạt < 50% hoặc bất kỳ tiêu chí nào 0 điểm. Bệnh viện tự đánh giá và nhập điểm trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http//covid19.chatluongbenhvien.vn