Xét nghiệm Real time-PCR toàn bộ chuyên gia trước khi nhập cảnh

VietTimes – Các chuyên gia phải được xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Real time-PCR trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Kiểm dịch quốc tế cho người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: M.T)

Kiểm dịch quốc tế cho người nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: M.T)

Thông tin mới nhất, theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện nay con số trường hợp chuyên gia nước ngoài là các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi tắt là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đang có xu hướng gia tăng.

Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh, tại Công văn số 3949/CV-BCĐ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo các chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 3 đến 7 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm này phải được thực hiện tại Phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

Bên cạnh đó, chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19 và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thành các thủ tục để vào Việt Nam làm việc và tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2487/CV-BYT ngày 23/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.

Công văn này không áp dụng đối với các chuyên gia có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 5/8/2020.