Video: ATM được thiết kế và hoạt động như thế nào?

VietTimes -- ATM là máy trả tiền tự động và hiện giờ được rất nhiều người sử dụng để gửi tiền và rút tiền hàng ngày. Vậy thiết kế và nguyên lý hoạt động của một cây ATM là như thế nào?

 

ATM được thiết kế và hoạt động như thế nào?

ATM được thiết kế và hoạt động như thế nào?

Clip phân tích về nguyên lý hoạt động và thiết kế của cây ATM.