Video: Ngôi nhà thông minh lắm thì... rắc rối nhiều

Ở trong một ngôi nhà thông minh với những tiện ích tự động hẳn ai cũng thích nhưng đôi khi cũng lại đem đến cho bạn những rắc rối bất ngờ.
Video: Ngôi nhà thông minh lắm thì... rắc rối nhiều