Quên quán net đi, tương lai chúng ta sẽ chỉ tới địa điểm này để chơi game

Nói không ngoa, những phòng game này sẽ là "quán net" trong tương lai, tất cả nhờ vào công nghệ thực tế ảo.
Quên quán net đi, tương lai chúng ta sẽ chỉ tới địa điểm này để chơi game

Theo Tri thức trẻ