Thực hiện thủ tục về thực phẩm nhập khẩu nhanh gọn với cơ chế một cửa

VietTimes -- Từ cuối tháng 10/2019, Bộ Y tế áp dụng cơ chế một cửa quốc gia trên toàn quốc trong thực hiện 2 thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm gồm: kiểm tra chặt và kiểm tra thông thường đối với thực phẩm nhập khẩu; thông báo kết quả đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu.
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa.
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa.

Các cơ quan có trách nhiệm kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đã được Bộ Y tế phân công sẽ đồng loạt thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định số 5026 của Bộ Y tế. Các đơn vị phải tiếp nhận 100% hồ sơ, trả kết quả trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến với 2 thủ tục nói trên.

Bộ Y tế sẽ thực hiện thí điểm cơ chế một cửa quốc gia từ cuối tháng 10/2019 đến hết ngày 31/12/2019, áp dụng chính thức ngày 01/01/2020.

Theo Nghị định 61/2018 của Chính phủ, việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất; giúp giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ngoài quy định của pháp luật.