Thứ trưởng Phan Tâm: Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025

VietTimes -- Phát biểu tại Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Outlook - VIO)  ngày  31/10 với chủ đề “Định hình tương lai Fintech Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm khẳng định: lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng là một thị trường nội địa đủ Iớn để cho hàng nghìn doanh nghiệp Fintech phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại Hội thảo

Trong phiên khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm dẫn Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ trưởng cho rằng Nghị quyết đã xác định một trong các nhiệm vụ là “tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao trong đó bao gồm lĩnh vực tài chính ngân hàng”. Thứ trưởng đánh giá lĩnh vực tài chính, ngân hàng là một trong những lĩnh vực xương sống của nền kinh tế với hàng triệu giao dịch giữa các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp mỗi giờ. Chính vì vậy việc áp dụng thành công các công nghệ số để phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sẽ có tác động lan tỏa rất to lớn, có thể mang lại hiệu quả theo cấp số nhân đối với toàn bộ hoạt động kinh tế.

Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định: với quy mô giao dịch như vậy, lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng là một thị trường nội địa đủ Iớn để cho hàng nghìn doanh nghiệp Fintech phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025.

Thứ trưởng cho biết vừa qua Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị phát triển doanh nghiệp công nghệ số với nhiều giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ và tin tưởng rằng các doanh nghiệp Fintech Việt Nam sẽ hiện thực hóa được chủ trương "Make in Viet Nam": sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, phát triển tại Việt Nam. Đây là con đường phát triển tất yếu để Việt Nam có ngành tài chính, ngân hàng không chỉ hiện đại mà còn tự chủ.

Thứ trưởng Phan Tâm khẳng định Bộ TT&TT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp ICT khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời Bộ kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp ICT không ngừng năng động, đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ Việt Nam, nhân lực Việt Nam cùng công nghệ số hiện đại như AI, Big Data, chuỗi khối, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, chất lượng, đáp ứng nhu cầu bản địa không chỉ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mà còn ở nhiều lĩnh vực quan trọng khác như y tế, giáo dục, giao thông, môi trường...

Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, CNTT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đảm bảo hạ tầng ICT thông suốt, an toàn, an ninh, cũng như cung cấp các giải pháp công nghệ số tiến bộ nhằm tạo điều kiện thuần lợi nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh.