Thứ trưởng Phan Tâm: Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025

Thứ trưởng Phan Tâm: Hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025

VietTimes -- Phát biểu tại Hội thảo Toàn cảnh Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Outlook - VIO)  ngày  31/10 với chủ đề “Định hình tương lai Fintech Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm khẳng định: lĩnh vực tài chính, ngân hàng cũng là một thị trường nội địa đủ Iớn để cho hàng nghìn doanh nghiệp Fintech phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số vào năm 2025.