Sẽ xử nghiêm các DN phát tán tin nhắn rác

VietTimes -- Thời gian tới, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí; in lậu, phát hành xuất bản phẩm lậu; phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.
Sẽ xử nghiêm các DN phát tán tin nhắn rác

Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Thanh tra Bộ mà Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông vừa qua.

Cũng trong tháng 3/2016 này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai nhiều hoạt động đồng thời nhằm đẩy mạnh hoạt động của các đơn vị trực thuộc bộ, cải cách cơ chế hành chính, tăng hiệu quả phối hợp hoạt động của các cơ quan thành viên.

Theo đó, Vụ Công nghệ thông tin, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, VNCERT tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử và thực hiện cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước. Các đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, Vụ Công nghệ thông tin phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các đơn vị chức năng của các bộ, ngành, địa phương để tăng cường quản lý thông tin điện tử trên mạng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tiếp tục tập trung thực hiện Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020.

Cục Viễn thông và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường viễn thông: quản lý thuê bao di động trả trước; quản lý dịch vụ điện thoại chiều quốc tế về Việt Nam; sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;... Thời gian tới, Cục Viên thông tăng cường quản lý về chất lượng, giá cước, khuyến mại các dịch vụ viễn thông, đặc biệt là dịch vụ viễn thông di động, khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.