230 tỉ đồng chảy về 3C Inc

230 tỉ đồng chảy về 3C Inc

VietTimes – Trúng nhiều gói thầu ngành điện từ đầu năm 2021 tới nay, 3C Inc vẫn sống khoẻ trong đại dịch, một phần được thể hiện qua lô trái phiếu ‘giá mềm’ mà họ phát hành mới đây.