Quảng Nam mở rộng 4 khu cách ly tập trung để ứng phó với dịch COVID-19

VietTimes –Tỉnh Quảng Nam vừa quyết định mở rộng 4 khu cách ly tập trung tại các huyện Thăng Bình, Nam Giang, Đông Giang và Nông Sơn, với sức chứa khoảng 800 người, để ứng phó với dịch COVID-19.
Khu cách ly tập trung COVID-19 tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)
Khu cách ly tập trung COVID-19 tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Việc mở rộng các khu cách ly nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức cách ly trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, góp phần ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Nhất là đảm bảo việc điều tiết số lượng công dân cách ly trong trường hợp số lượng cách ly vượt quá khả năng đáp ứng của các khu cách ly hiện có. Thời gian hoàn thành mở rộng các khu cách ly tập trung trước ngày 20/8.

Ngoài các khu cách ly của các địa phương đang tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân theo quy định, 4 khu cách ly tập trung được mở rộng gồm: Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V tại Thăng Bình (300 người, dự kiến điều chuyển từ Thăng Bình và Duy Xuyên đến); Trường Phổ thông Dân tộc bán trú, THCS liên xã Chàl Vàl - Zuôih tại Nam Giang (100 người, dự kiến điều chuyển từ Đại Lộc); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Đông Giang (200 người, dự kiến điều chuyển từ Điện Bàn); Trường Tiểu học và THCS Huỳnh Thúc Kháng tại Nông Sơn (100 người, dự kiến điều chuyển từ Quế Sơn).

Để đảm bảo giám sát, điều tiết công dân cách ly và các quy định về phòng dịch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND các huyện… phối hợp đảm bảo phân loại, sàng lọc, chăm sóc y tế và các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.