Quảng Nam chỉ đạo rà soát các dự án do Bách Đạt An làm chủ đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo Tổ công tác chuyên trách giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ rà soát, giải quyết dứt điểm các tồn tại. 
Dự án khu đô thị Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công tu CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư
Dự án khu đô thị Bách Đạt tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công tu CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang giao cho ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - Tổ phó Thường trực Tổ công tác, tập trung, tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn rà soát các tồn tại, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án liên quan đến Công ty CP Bách Đạt An theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Với chỉ đạo này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết; trường hợp cần thiết, tập hợp, cũng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định.
UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các Phòng, đơn vị liên quan khẩn trương trình phê duyệt quyết toán các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo từng phương án hoặc từng phần đã thực hiện của mỗi phương án) để làm cơ sở cho nhà đầu tư khấu trừ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đối với Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đề nghị ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ trưởng Tổ công tác -hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc và chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND thị xã Điện Bàn hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Định kỳ chủ trì tổ chức làm việc giữa Tổ công tác với Công ty CP Bách Đạt An để kịp thời nắm bắt, đề xuất xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh, Tổ phó Tổ công tác - phải thường xuyên phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Điện Bàn trong quá trình triển khai thực hiện.

Riêng đối với Công ty CP Bách Đạt An, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc và quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) của từng dự án; phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh loại bỏ các khu vực không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án hoặc điều chỉnh thành đất hiện trạng chỉnh trang; làm căn cứ điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo sớm hoàn thành, kết thúc dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 13 Thông báo số 64/TB-UBND ngày 9/3/2022. Trong đó lưu ý, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống người dân và khớp nối với hạ tầng chung của khu vực.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty CP Bách Đạt An phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại các khu vực đã đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, đảm bảo điều kiện thi công và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính; báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (toàn bộ hoặc từng phần) đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định.

Khách hàng liên quan đến vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam căng băng rôn tại trung tâm thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Khách hàng liên quan đến vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam căng băng rôn tại trung tâm thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Đặc biệt, liên quan đến các dự án trong vụ án bẻ kèo hợp đồng môi giới BĐSgiữa Công ty CP Bách Đạt An và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam gồm: Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng và Khu đô thị Hera Complex Riverside, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở Xây dựng, TN&MT, KH&ĐT, Tài chính, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn, Công ty CP Bách Đạt An trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án; đôn đốc chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan (nếu có) và khẩn trương triển khai thi công hoàn thành các dự án đảm bảo tiến độ, thực hiện các nghĩa vụ về tài chính; kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Đối với các dự án BT do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn, Sở Tài chính, Cục Thuế kiểm tra và các cơ quan liên quan rà soát các hồ sơ liên quan, tiến độ thanh toán hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định, làm cơ sở xác định lập thủ tục hoàn trả lại cho chủ đầu tư (nếu có) để Công ty CP Bách Đạt An thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khác.