Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam:

Nhiều nội dung đào tạo điều dưỡng chưa phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện

VietTimes -- Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam Hoàng Văn Thành cho rằng, mặc dù hệ thống điều dưỡng trưởng các cấp đã được hình thành và đi vào hoạt động, nhưng chưa có hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, chưa có sự thống nhất giữa cơ sở đào tạo điều dưỡng và cơ sở sử dụng nguồn nhân lực điều dưỡng, nhiều nội dung giảng dạy chưa phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện.
Nhiều đơn vị chưa thực hiện kịp thời hoặc thực hiện chưa đúng hoặc chưa cập nhật văn bản chỉ đạo chuyên môn trong chương trình giảng dạy diều dưỡng cho phù hợp (Ảnh mang tính chất minh họa).
Nhiều đơn vị chưa thực hiện kịp thời hoặc thực hiện chưa đúng hoặc chưa cập nhật văn bản chỉ đạo chuyên môn trong chương trình giảng dạy diều dưỡng cho phù hợp (Ảnh mang tính chất minh họa).

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội thành lập Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam và Hội thảo nâng cao chất lượng quản lý điều dưỡng - An toàn trong chăm sóc y tế, vừa diễn ra ngày 22/8.

Cũng tại đây, BSCK 2 Hoàng Văn Thành, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã được bầu làm Chủ tịch Câu lạc bộ.

Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam nhận định, công tác điều dưỡng có vai trò rất quan trọng trong khám bệnh, chữa bệnh. Dịch vụ do điều dưỡng, hộ sinh cung cấp là một trong những trụ cột của hệ thống y tế. Lực lượng điều dưỡng cũng chiếm đông đảo nhất với khoảng trên một nửa tổng số công chức, viên chức, người lao động ngành y tế.

Theo đó, việc lãnh đạo, quản lý, đào tạo lực lượng điều dưỡng hiện nay cần có một hệ thống người lãnh đạo, quản lý, giảng dạy điều dưỡng (điều dưỡng trưởng) có trình độ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác điều dưỡng và thấu hiểu các đặc thù công việc. Đậy là một chuyên ngành rất cần có sự quan tâm, định hướng phát triển phù hợp để họ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

Theo BS. Hoàng Văn Thành, mặc dù hệ thống điều dưỡng trưởng các cấp đã được hình thành và đi vào hoạt động tuy nhiên chưa hiệu quả do một số nguyên nhân như chưa quan tâm đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ điều dưỡng trưởng; chưa có sự chỉ đạo, kết nối chặt chẽ, xuyên suốt, hiệu quả cao đối với điều dưỡng trưởng từ Bộ Y tế tới Sở Y tế và các bệnh viện.

Ra mắt Ban thường vụ Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam. ảnh 1
 Ra mắt Ban thường vụ Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam.

Bên cạnh đó còn chưa có sự gắn kết mạnh mẽ, thống nhất giữa cơ sở đào tạo điều dưỡng và cơ sở sử dụng nguồn nhân lực điều dưỡng, nhiều nội dung giảng dạy chưa phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện.

BS. Thành phân tích: "Nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn về điều dưỡng và các lĩnh vực liên quan đã được Bộ Y tế ban hành, nhưng nhiều đơn vị chưa thực hiện kịp thời, hoặc thực hiện chưa đúng, hay chưa cập nhật trong chương trình giảng dạy diều dưỡng cho phù hợp".

Việc thành lập Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, quản lý, đạo tạo điều dưỡng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập trong thời kỳ đổi mới", Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam nhấn mạnh.

Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam vừa ra mắt ngày 22/8, thu hút hơn 2.000 hội viên là Điều dưỡng trưởng các bệnh viện trên cả nước tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được thành lập theo Quyết định số 343/QĐ-BNV ngày 23/4/2019 của Bộ Nội vụ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của các bộ, ngành liên quan.