Nhiều nội dung đào tạo điều dưỡng chưa phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện
Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam:

Nhiều nội dung đào tạo điều dưỡng chưa phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện

VietTimes -- Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam Hoàng Văn Thành cho rằng, mặc dù hệ thống điều dưỡng trưởng các cấp đã được hình thành và đi vào hoạt động, nhưng chưa có hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, chưa có sự thống nhất giữa cơ sở đào tạo điều dưỡng và cơ sở sử dụng nguồn nhân lực điều dưỡng, nhiều nội dung giảng dạy chưa phù hợp với thực tiễn tại bệnh viện.