Mức lương tối thiểu 2015 áp dụng cho các đối tượng như thế nào?

Năm 2015 mức lương tối thiểu theo vùng được điều chỉnh cho các đối tượng đã có sự thay đổi. Mức lương này được áp dụng cho từng đối tượng cụ thể ra sao?
Mức lương tối thiểu 2015 áp dụng cho các đối tượng như thế nào?

Theo quy định mới tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP, các đối tượng người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động … đều sẽ được hưởng mức lương tối thiểu tăng thêm bình quân từ 250.000 – 400.000 đồng/tháng, tùy đối tượng.

Cụ thể, mức lương tối thiểu 3.100.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với vùng I (gồm các quận và một số huyện của TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, một số đô thị của các địa phương khác), tăng 400.000 đồng/người/tháng so với mức áp dụng từ năm 2014.

Mức lương 2.750.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với vùng II, gồm các huyện còn lại thuộc TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã, huyện có thu nhập bình quân tính trên đầu người cao. Mức lương này đã tăng thêm 350.000 đồng/người/tháng so với năm 2014.

Mức lương 2.400.000 đồng/người/tháng đối với vùng III, gồm các thành phố trực thuộc tỉnh còn lại trừ các thành phố trực thuộc tỉnh nêu tại vùng I, II và một số thị xã, huyện có thu nhập bình quân tính theo đầu người tương đối cao. Mức này tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng so với mức áp dụng cùng kỳ năm 2014.

Còn đối tượng lao động tại vùng IV, gồm các địa phương còn lại, sẽ được hưởng mức lương tối thiểu 2.150.000 đồng/người/tháng, tăng 250.000 đồng/người/tháng so với trước.

Ngoài ra, một số đối tượng thu nhập thấp, gồm các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) cũng được điều chỉnh tăng lương thêm 8% kể từ ngày 1/1/2015 theo Nghị quyết 78/2014/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Quốc hội.

Nhưng nếu là sĩ quan quân đội (có cấp bậc từ thiếu úy trở lên) sẽ không được điều chỉnh lương từ 1/1/2015 vì đều có hệ số lương cao hơn 2,34. Với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nếu có hệ số lương từ 2,34 trở xuống sẽ được điều chỉnh tăng lương.

Riêng với đối tượng người lao động giúp việc trong gia đình, mức lương tối thiểu cũng được thay đổi theo mức lương tối thiểu vùng kể từ tháng 1 năm nay.

Theo Infonet