Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19?

VietTimes -- Sáng nay (3/3), Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo mới nhất cho người dân cần làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19. 
Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cách người dân bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Minh Thúy
Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo cách người dân bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Ảnh: Minh Thúy
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 1
Bộ Y tế khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng chiến đầu với COVID-19. Ảnh: BYT
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 2
 
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 3
 
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 4
 
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 5
 
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 6
 
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 7
 
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 8
 
Làm gì để sẵn sàng chiến đấu với COVID-19? ảnh 9