Khánh Hòa tích hợp VNPT Pay cho các dịch vụ hành chính công

VietTimes – Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn VNPT (đơn vị cung cấp hệ sinh thái thanh toán số VNPT Pay) vừa ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán qua VNPT Pay.
Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán qua VNPT Pay của tỉnh Khánh Hòa.
Lễ ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán qua VNPT Pay của tỉnh Khánh Hòa.

Theo nội dung thỏa thuận, VNPT Pay sẽ cung cấp giải pháp thanh toán điện tử để thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính đối với dịch vụ hành chính công do các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa cung cấp.

Dịch vụ này nhằm mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện cho người dân trong việc tiếp cận với hình thức thanh toán tiện dụng.

Cụ thể, VNPT Pay cam kết miễn phí thanh toán các dịch vụ trên Cổng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa qua VNPT Pay đến hết tháng 12/2020. Hiện tại, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa cho phép thanh toán trực tuyến 495 trên 2.054 thủ tục hành chính công.

Dự kiến trong thời gian tới, bên cạnh việc thanh toán trên Cổng trực tuyến của Trung tâm, hai bên sẽ mở rộng tích hợp thanh toán ngay trên ứng dụng VNPT Pay và cho phép thanh toán qua mã VNPT Pay QR.

Việc hợp tác giữa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa và VNPT Pay nằm trong kế hoạch của tỉnh Khánh Hòa, nhằm thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.

Bên cạnh đó, tỉnh còn đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, các đơn vị hành chính của tỉnh ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.