Việt Nam liên tục tăng hạng trong lĩnh vực Chính phủ số

Việt Nam liên tục tăng hạng trong lĩnh vực Chính phủ số

Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử (E-Government Development Index - EGDI) năm 2020 của Liên Hợp Quốc, trong lĩnh vực Chính phủ số, Việt Nam ở vị trí thứ 86 trong 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, tăng 02 bậc so với năm 2018. Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86.