Gaw Capital đang tập trung vào cơ hội đầu tư vào lĩnh vực proptech của Đông Nam Á (Ảnh: Nikkei)

Tham vọng "proptech" của Gaw Capital ở Đông Nam Á

VietTimes – Công ty đầu tư vốn tư nhân có trụ sở tại Hong Kong, Gaw Capital, đang tìm kiếm cơ hội mới trong lĩnh vực công nghệ bất động sản (proptech) ở khu vực Đông Nam Á, mà Việt Nam được xác định là một trọng tâm ưu tiên.
Đại diện Cục An toàn thông tin cho biết chiến dịch được triển khai chủ yếu phục vụ khối doanh nghiệp tư nhân và hệ thống mạng, thiết bị tại các hộ gia đình.

Khởi động chiến dịch bóc gỡ mã độc quy mô lớn

VietTimes – “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” là chiến dịch vì cộng đồng, cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.