Hà Nội lên phương án trả nợ vốn vay lại ODA cho dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

VietTimes -- Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội từ năm 2017 UBND TP. Hà Nội sẽ phải trả nợ khoản vay lại đầu tiên với giá trị khoảng 6,69 triệu Euro (khoảng 159,36 tỷ đồng), thời điểm trả nợ khoản vay lại cuối cùng là 2055.

Đây là phương án UBND TP. Hà Nội sẽ trình HĐND TP trong kỳ họp thứ 4 tới.

Đây là phương án UBND TP. Hà Nội sẽ trình HĐND TP trong kỳ họp thứ 4 tới.

UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo đề nghị HĐND TP xem xét, thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP. Hà Nội tới đây.

Theo báo cáo, tuyến đướng sắt đô thị thí điểm có lộ trình: Nhổn - Quốc lộ 32 - Cầu Diễn - Mai Dịch - Nút giao thông đường vành đai 3 - Cầu Giấy (nút giao với đường vành đai 2) - Kim Mã - Giảng Võ - Cát Linh - Quốc Tử Giám - Ga Hà Nội.

Dự án vay vốn của 4 nhà tài trợ, tổng nợ vay lại phải trả của dự án ước tính là 561,32 triệu Euro và 112,31 triệu USD tương đương 15.821,323 triệu đồng (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm lập kế hoạch trả nợ), thời điểm bắt đầu trả khoản vay lại là năm 2017, thời điểm trả khoản nợ vay lại cuối cùng là 2055. Trong đó giá trị nợ vay lại phải trả trong giai đoạn 2017-2020 ước tính là 822.232 triệu đồng.

UBND TP. Hà Nội khẳng định, phương án tính toán kế hoạch trả nợ vốn vay lại của dự án được tuân thủ theo các điều kiện vay tại các hiệu định vay đã ký với nhà tài trợ.

Hiện giữa Bộ Tài chính và UBND TP. Hà Nội chưa ký hợp đồng vay lại nguồn vốn ODA đối với dự án. Thỏa thuận vay lại nguồn vốn EIB (Ngân hàng đầu tư Châu Âu) dự kiến trong tháng 6/2017 sẽ là hợp đồng vay lại đầu tiên ký giữa Bộ Tài chính và UBND TP. Hà Nội.

Về tiến độ thực hiện, UBND TP. Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thành đấu thầu và ký kết hợp đồng 8/9 gói thầu. Hiện gói thầu số 9 - Hệ thống thẻ vé chưa triển khai đấu thầu, tiến độ chung dự án đạt trên 30%.

Việc phân bổ vốn cho các năm căn cứ vào tình hình triển khai các gói thầu, công việc của dự án hiện nay, dự kiến kết thúc thi công vào năm 2021.

Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết tháng 5/2017 là 4.771 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA 3.662 tỷ đồng, vốn trong nước 1.109 tỷ đồng.

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội được phê duyệt tại Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 với tổng mức đầu tư là 783 triệu Euro (vốn vay ODA là 653 triệu Euro, vốn đối ứng là 130 triệu Euro), thời gian thực hiện 2009-2015.

Được phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 với tổng mức đầu tư là 1.176 triệu Euro (vốn vay ODA là 899,68 triệu Euro, vốn đối ứng là 276,02 triệu Euro).

Ngày 5/12/2014 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2186/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh danh mục dự án với tổng mức đầu tư là 1.176 triệu Euro (vốn ODA là 957,99 triệu Euro; vốn đối tứng trong nước là 218,01 triệu Euro).

Trong đó, vốn ODA là 957,99 triệu Euro bao gồm: Chính phủ Pháp 335 triệu Euro, cơ quan phát triển PHáp 179 triệu Euro, Ngân hàng phát triển Châu Á và Quỹ Công nghệ sạch 402 triệu USD (tương đương 302 triệu Euro), Ngân hàng đầu tư Châu Âu 142 triệu Euro; Vốn đối ứng trong nước: là 218, 01 triệu Euro (ngân sách TP).