Đình chỉ lưu hành toàn quốc sản phẩm Max Lipo Slimming

VietTimes -- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản thu hồi sản phẩm Max Lipo Slimming do Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Korea Vina (địa chỉ Thanh Trì, Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.
Công văn của Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi sản phẩm
Công văn của Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi sản phẩm

Sản phẩm bị đình chỉ do thành phần công thức ghi trên nhãn không đúng với thành phần công thức ghi trên phiếu công bố gửi cho Bộ Y tế. 

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ Korea Vina gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Max Lipo Slimming do Công ty đứng tên công bố. Đồng thời, thu hồi toàn bộ sản phẩm không dáp ứng quy định và gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2019.

Sở Y tế thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi sản phẩm Max Lipo Slimming của Công ty TNHH dầu tư thương mại và dịch vụ Korea Vina.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn để thu hồi sản phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện.