Đến năm 2025 Việt Nam đào tạo được 1000 chuyên gia chuyển đổi số?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – 1.000 chuyên gia chuyển đổi số là lực lượng nòng cốt trên toàn quốc để thúc đẩy việc chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

ảnh minh họa . nguồn internet
ảnh minh họa . nguồn internet

Trong Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” mà Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến đóng góp của người dân, có một nội dung là đến năm 2025 sẽ đào tạo 1.000 chuyên gia chuyển đổi số.

Cụ thể, đề án viết rằng năm 2025 sẽ đào tạo được 1.000 chuyên gia chuyển đổi số để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc; 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng được Mạng lưới chuyển đổi số đến cấp xã; 10.000 lượt cán bộ tại các cơ quan nhà nước được đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số; tuyển sinh, đào tạo được 5.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số…

Đồng thời Dự thảo cũng đặt ra mục tiêu đến 2030 có 15.000 lượt cán bộ tại các cơ quan nhà nước được đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng được Mạng lưới chuyển đổi số đến cấp xã; tuyển sinh, đào tạo được 10.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số…

Nhằm đạt được những mục tiêu trên, dự thảo đã đề xuất một số nhiệm vụ quan trọng như: Đẩy mạnh đào tạo các chuyên ngành về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số; Mở các chuyên ngành mới và tăng chỉ tiêu đào tạo kỹ sư, cử nhân trong các trường đại học, cao đẳng và kỹ sư thực hành, công nhân kỹ thuật về các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật, công nghệ mạng thế hệ mới, tự động hoá, robot thông minh, khoa học dữ liệu...