Khi cả nước quyết liệt chuyển đổi số

Khi cả nước quyết liệt chuyển đổi số

VietTimes – Đáng kể nhất trong kết quả về chuyển đổi số quốc gia là Đề án 06 của Bộ Công an về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư vì có ý nghĩa quan trọng với kế hoạch xây dựng Chính phủ số và phục hồi, phát triển KT-XH.