Chương trình giáo dục phổ thông mới: Ít số môn học hơn

Viettimes – Sáng 20/5, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ năm học 2020-2021. 
TS Thái Văn Tài, quyền Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) chủ trì hội thảo. Ảnh: SGGPO
TS Thái Văn Tài, quyền Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) chủ trì hội thảo. Ảnh: SGGPO

Tại hội thảo, TS. Thái Văn Tài - quyền Vụ trưởng Vụ giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, so với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông mới ít môn học hơn, do thực hiện chủ trương tích hợp cao ở các lớp dưới.

Tuy nhiên, trong chương trình mới có thêm hai môn học là ngoại ngữ 1, tin học và công nghệ. Ngoài ra, do được thiết kế theo chương trình học 2 buổi/ngày nên số tiết học trong một năm học đều tăng lên.

Với lớp 1, 2, chương trình cũ có 10 môn học với thời lượng 23 tiết/tuần, thì chương trình mới có 7 môn học và 1 hoạt động bắt buộc, bình quân là 25 tiết/tuần. Đối với khối 3, chương trình cũ bao gồm 10 môn và 24 tiết/tuần trong khi chương trình mới có 8 môn học và 1 hoạt động bắt buộc, bình quân 28 tiết/tuần. Riêng đối với khối 4, 5, chương trình cũ có 11 môn học và 26 tiết/tuần, khi triển khai chương trình mới chỉ còn 10 môn học và một hoạt động bắt buộc, số tiết bình quân trên tuần là 30 tiết. 

Mục tiêu của hoạt động dạy học 2 buổi/ngày là tăng cường giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là tăng cường các hoạt động thực hành, rèn luyện thân thể, sinh hoạt văn hóa - nghệ thuật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, hạn chế tình trạng dạy thêm học thêm, giảm áp lực học tập và góp phần giảm tải trong việc tổ chức thực hiện chương trình.

Ngoài ra, đối với việc bổ sung thêm nội dung giáo dục của địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới, GS. Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết, việc thực hiện nội dung này sẽ mang tính mở.

Cụ thể, mở cả về thời lượng, nội dung lẫn kiểm tra, đánh giá. Nếu như ở hai bậc THCS và THPT, nội dung này được xem như một môn học, triển khai trên địa bàn rộng cấp tỉnh, thành phố thì ở bậc tiểu học, nội dung này không triển khai độc lập mà sẽ tích hợp trong các hoạt động trải nghiệm và môn học khác.