Tăng cường quản lý các nguồn thu trong ngành giáo dục

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực GD&ĐT năm học 2019-2020. 
Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới (ảnh: GD&TĐ)
Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới (ảnh: GD&TĐ)

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường học cho năm học mới. Thực hiện quy chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.