Chính phủ cho phép đặt hàng dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Chính phủ cho phép đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do ngân sách nhà nước chi trả.
Nhân viên y tế tại trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 (Ảnh: Minh Thuý)
Nhân viên y tế tại trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 (Ảnh: Minh Thuý)

Theo quyết định của Thủ tướng, để có thể đặt hàng dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2, các cơ sở y tế công lập được giao nhiệm vụ lấy mẫu, thực hiện các xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sẽ được đặt hàng tại các cơ sở y tế công lập khác, cơ sở y tế tư nhân có đủ khả năng thực hiện xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR do Bộ Y tế công nhận.

Thời gian thực hiện và đơn giá đặt hàng dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được triển khai theo Nghị quyết trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020. Thẩm quyền quyết định đặt hàng, hình thức đặt hàng, nội dung đặt hàng, phân bổ và giao dự toán, điều chỉnh kinh phí đặt hàng, thanh toán, quyết toán kinh phí đặt hàng và các nội dung khác sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Đáng chú ý, kinh phí đặt hàng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế, UBND cấp tỉnh quyết định hoặc giao cho cơ quan quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đặt hàng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 thuộc phạm vi quản lý của bộ, địa phương theo quy định.

Bộ Y tế sẽ thông báo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2 để các đơn vị thực hiện đặt hàng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quyết định của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.