Cách để lưu các dòng lệnh Command Prompt sang file văn bản

Lưu lại phần xuất của các dòng lệnh Command Prompt là cách tuyệt tốt nhất để đưa chúng đến bộ phận kĩ thuật, phân tích bằng một trình soạn thảo hoặc có thể tương tác với chúng linh hoạt hơn so với trên bảng gõ lệnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để chuyển phần xuất của các câu lệnh đến một file văn bản thay vì hiện chúng trên màn hình Command Prompt, chúng ta sẽ truy xuất các câu lệnh và nối chúng bằng biểu tượng ">".

HowToGeek đưa ra một ví dụ, nếu muốn lưu phần xuất ra của hàm DIR vào file văn bản thay vì phải cuộn chuột trên Command Prompt, bạn sẽ cần sử dụng dòng lệnh này:

DIR > some-descriptive-filename.txt

Một ví dụ khác như hình dưới, khi chúng ta chạy dòng lệnh DIR từ đường dẫn C:\ như trên, nó sẽ tự động lưu phần xuất vào file "c-drive-directory-output.txt" trên ổ đĩa D.

Lưu ý là khi truy xuất câu lệnh này sẽ không hiển thị trên cửa sổ CMD như bình thường mà nó sẽ nằm trong file văn bản bạn đã chỉ định, để xem kết quả bạn hãy mở file văn bản đó ra.

Bất kỳ lệnh nào có nối bằng dấu ">" và tên file phía sau thì kết quả cũng sẽ được lưu vào file văn bản đặc biệt đó.

Ngoài việc thực thi lệnh một lần, bạn cũng có thể tinh chỉnh kết quả đến một file văn bản đó một cách dễ dàng. Chẳng hạn bạn muốn đưa kết quả của cùng một lệnh đến cùng một file văn bản, trước và sau khi bạn thực hiện một số thay đổi, điều bạn cần làm là thay dấu ">" bằng ">>" ở câu lệnh thứ hai như trong hình.

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư

http://vnreview.vn/tu-van-may-tinh/-/view_content/content/2159026/cach-de-luu-cac-dong-lenh-command-prompt-sang-file-van-ban