Hà Nội:

Các trường công lập sẽ bắt đầu tăng học phí trong năm học 2019-2020

VietTimes -- Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP. Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của TP. Hà Nội và Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020.
Học sinh trao đổi trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy
Học sinh trao đổi trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy

Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, UBND TP. Hà Nội đã trình HĐND TP. Hà Nội mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo, theo nguyên tắc học phí hằng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định.

Trong năm học 2020-2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Nghị định số 86/2015-NĐ-CP đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Mức thu học phí của Hà Nội hiện nay ở một số cấp học, khu vực thấp hơn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đồng bằng sông Hồng. Do đó, chưa huy động được nguồn lực từ sự đóng góp của người dân cho giáo dục.

Vì vậy, UBND TP. Hà Nội đề xuất giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2018-2019 đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS; tăng mức thu học phí theo nguyên tắc đã được HĐND TP. Hà Nội thông qua đối với các cấp học còn lại.

Mức thu học phí năm học 2019-2020 như sau:

Đối với cấp học mầm non (không bao gồm mầm non 5 tuổi), trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: Khu vực thành thị từ 155.000 đồng tăng lên 217.000 đồng/tháng/học sinh (tức tăng 62.000 đồng/tháng so với năm trước liền kề); khu vực nông thôn từ 75.000 đồng tăng lên 95.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 20.000 đồng); khu vực miền núi từ 19.000 đồng tăng lên 24.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 5.000 đồng).

Đối với cấp học mầm non 5 tuổi, THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS, mức thu học phí năm học 2019-2020 giữ nguyên như năm học 2018-2019 là 155.000 đồng/tháng, 75.000 đồng/tháng và 19.000 đồng/tháng tương ứng với khu vực thành thị, nông thôn và miền núi.

Mức học phí trên được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hằng năm; nằm trong khung quy định của Chính phủ; phù hợp với chủ trương tiến tới miễn học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS.

Số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí đề xuất năm học 2019-2020 với mức thu học phí năm học 2018-2019), một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hằng năm.