Bộ Y tế là Bộ đầu tiên cắt giảm thành công thủ tục hành chính, tiết kiệm hơn 500 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao về việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiết kiệm được hơn 500 tỉ đồng.
Người dân thanh toán viện phí ở bệnh viện (Ảnh - Minh Thuý)
Người dân thanh toán viện phí ở bệnh viện (Ảnh - Minh Thuý)

Đây là thông tin quan trọng được đưa ra trong quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo quyết định này, Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Từ tháng 5/2020, Bộ Y tế đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh. Tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiết kiệm từ việc cắt giảm 167 thủ tục và quy định của Bộ Y tế ước tính khoảng 570 tỉ đồng.

Được biết, tổng số văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Bộ kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 32 văn bản (trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung 3 luật, 17 Nghị định, 3 Thông tư liên tịch, 8 Thông tư; đề xuất xây dựng mới 1 Nghị định).

Với kết quả trên, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã đáp ứng yêu cầu trong Nghị quyết của Chính phủ. Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ.