Bộ Y tế đề nghị đơn vị sản xuất cung ứng tối thiểu 70% khẩu trang y tế, trang thiết bị phòng dịch COVID-19

VietTimes -- Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vừa có văn bản gửi các đơn vị sản xuất, cung ứng khẩu trang y tế, khẩu trang N95 và tương đương, bộ trang phục chống dịch, bộ trang phục Tyvek, đề nghị cung cấp số lượng và giá bán vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nhân viên y tế tại sân bay. Ảnh: Hoàng Anh
Nhân viên y tế tại sân bay. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quyết định việc mua sắm khẩu trang y tế, bảo đảm cung cấp đủ cho cơ sở y tế.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế chỉ cung ứng khẩu trang cho Bộ Y tế và cơ sở y tế.

Thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm khẩu trang cung ứng cho các cơ sở y tế, đáp ứng kịp thời cho công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sản xuất, cung ứng  bán cho Bộ Y tế tối thiểu 70% số lượng khẩu trang y tế sản xuất được và một số loại vật tư y tế khác mà công ty sản xuất (nếu có) như:

Khẩu trang N95 (hoặc tương đương)

Bộ trang phục chống dịch 7 món, bộ Tyvek (hoặc tương đương)

Sinh phẩm chẩn đoán (test kit) theo Bản chào giá (kèm thuyết minh cơ cấu giá) và số lượng các mặt hàng bán cho Bộ Y tế từ tháng 3 đến tháng 5/2020 (số còn lại yêu cầu các Công ty chỉ bán cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).