Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới đánh giá cấp độ dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 27/1, Bộ Y tế (BYT) đã ban hành hướng dẫn mới nhất đánh giá cấp độ dịch COVID-19 do Thứ trưởng BYT Nguyễn Trường Sơn ký.
Bác sĩ trao đổi công việc tại bệnh viện (Ảnh - BYT)
Bác sĩ trao đổi công việc tại bệnh viện (Ảnh - BYT)

Theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của BYT, nguyên tắc của việc đánh giá cấp độ dịch là kiểm soát dịch tại nơi xuất phát là biện pháp mang tính chủ động, hiệu quả; hạn chế áp dụng các biện pháp mang tính bao vây trên phạm vi rộng.

Từ đó, kiểm soát nguy cơ sớm nhất, gọn nhất ở quy mô cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả; phát hiện sớm sự bất thường để xử lý đúng, trúng, hiệu quả; phát huy tính chủ động của chính quyền địa phương, tránh tư tưởng buông tay, giao phó cho y tế.

Theo quyết định mới nhất này, 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 gồm:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian.

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vaccine.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Về cách xác định các tiêu chí, BYT cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có 2 nhóm để xác định cấp độ dịch gồm: Nhóm chỉ số về mức độ lây nhiễm và Nhóm chỉ số về khả năng đáp ứng. Trên cơ sở tham khảo các phương pháp đánh giá của các nước trên thế giới và đánh giá thực tiễn của Việt Nam, BYT hướng dẫn cách xác định các tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí 1: T lệ ca mắc mới trên địa bàn/số dân/thời gian

Tỉ lệ ca mắc mới trong tuần trên địa bàn cấp xã/100.000 dân. Tỉ lệ ca mắc mới được phân theo 4 mức độ từ thấp đến cao (mức 1: <90; mức 2: 90 đến dưới 450; mức 3: 450 đến 600; mức 4: >600).

Tiêu chí 2: Độ bao phủ vaccine phòng COVID-19

Chỉ số tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm theo khuyến cáo tại thời điểm đánh giá của Bộ Y tế của địa bàn cấp xã tính trên toàn bộ dân số trên điạ bàn. Yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi phải đạt tối thiểu 75% tổng dân số tại thời điểm đánh giá. Chỉ số này được sử dụng để điều chỉnh mức độ lây nhiễm trên địa bàn cấp xã.

Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Chỉ số tỉ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc/10.000 dân: khả năng có thể quản lý, chăm sóc tại địa bàn cấp xã. Chỉ số này được chia làm 3 khả năng (cao: > 500; trung bình: 200-500; thấp: <200).

Xác định cấp độ dịch

Cấp độ đáp ứng dịch tại tuyến xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết quả về mức độ lây nhiễm và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã, thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Xác định mức độ lây nhiễm (4 mức)

Mức độ lây nhiễm của một địa bàn cấp xã là mức độ cao nhất của chỉ số 1 và 2 tại tiêu chí 1 và được hiệu chỉnh của chỉ số 1 và 2 tại tiêu chí 2 được liệt kê theo bảng dưới đây:

Các chỉ số đánh giá nguy cơ lây nhiễm Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 4
Chỉ số 1, tiêu chí 1: Tỉ lệ ca mắc mới <90 <90-<450 450-600 >600
Chỉ số 2, tiêu chí 1: Tỉ lệ ca bệnh phải thở oxy <1 1-<32 32-40 >40

Sau đó kết hợp với chỉ số 1 và 2 tiêu chí 2; nếu không đạt mức tối thiểu thì phải nâng mức độ lây nhiễm lên một mức độ (trừ trường hợp đang ở mức độ 4).

Bước 2: Xác định khả năng đáp ứng

Khả năng đáp ứng của một địa phương là khả năng thấp nhất của chỉ số 1 và 2 tại tiêu chí 3 và được hiệu chỉnh của chỉ số 3 của tiêu chí 3 được liệt kê theo bảng dưới đây:

Chỉ số đánh giá khả năng đáp ứng của một địa phương Khả năng cao Khả năng trung bình Khả năng thấp
Chỉ số 1, tiêu chí 3: Tỉ lệ sẵn sàng quản lý, chăm sóc >500 200-500 <200
Chỉ số 2, tiêu chí 3: Tỉ lệ giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 còn trống >30 10-30 <10

Sau đó, kết hợp với chỉ số 3, tiêu chí 3, nếu như chỉ số này không đạt mức tối thiểu thì phải giảm khả năng đáp ứng xuống một mức (trừ trường hợp đang ở khả năng thấp).

Bước 3: Xác định cấp độ dịch

Theo hướng dẫn mới của BYT, cấp độ dịch được xác định dựa trên tổng hợp kết quả đánh giá mức độ lây nhiễm (4 mức tại bước 1) và khả năng đáp ứng (3 khả năng tại bước 2), sau đó có thể được hiệu chỉnh bởi chỉ số 1 của tiêu chí 1, theo bảng dưới đây:

Bảng tính cấp độ dịch (Ảnh - MT)

Bảng tính cấp độ dịch (Ảnh - MT)