Bộ TT&TT đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Do sơ suất trong khâu ban hành Quyết định, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) mới đây đã có văn bản đính chính nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Bộ TT&TT đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.
Bộ TT&TT đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 8 đã ghi: “Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”.

Nay Bộ TT&TT điều chỉnh lại thành: “Khuyến nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”.

Tại Quyết định ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Bộ TT&TT quy định rõ 4 quy tắc chung gồm Quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật; Quy tắc lành mạnh; Quy tắc an toàn, bảo mật thông tin và Quy tắc trách nhiệm. Ngoài ra còn có các quy tắc riêng áp dụng cho từng nhóm đối tượng. Bộ quy tắc hướng đến mục tiêu tạo điều kiện phát triển mạng xã hội lành mạnh, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, tạo thói quen tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.