Ảnh: Google

Elon Musk sẽ cho ra mắt TruthGPT

VietTimes – "Tôi sẽ bắt đầu một thứ mà tôi gọi là 'TruthGPT', tức một AI tìm kiếm sự thật tối đa và cố gắng hiểu bản chất của vũ trụ", Musk đã chia sẻ gần đây.