Bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc tại cửa khẩu để phòng dịch COVID-19

VietTimes -- Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu để phòng chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại cửa khẩu. Ảnh: Tuấn Dũng - Bộ Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại cửa khẩu. Ảnh: Tuấn Dũng - Bộ Y tế

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Hàn Quốc và có nguy cơ lan truyền sang quốc gia khác trong đó có Việt Nam, để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai tờ khai y tế đối với tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc.

Tờ khai y tế phải được triển khai bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc. Bởi hầu hết các cửa khẩu hiện đang thiếu/không có các cán bộ có thể đọc, hiểu được 3 ngôn ngữ trên nên đã gây khó khăn cho việc sàng lọc các trường hợp về từ vùng có dịch. 

Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố bổ sung Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ làm thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, đồng thời, giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan huy động và cử các cán bộ có khả năng phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc đến làm việc tại cửa khẩu để hỗ trợ các đơn vị Kiểm dịch y tế trong việc hướng dẫn người thực hiện khai báo y tế, sàng lọc tờ khai y tây, cũng như thực hiện các biện pháp kiểm dịch theo quy định, đảm bảo đủ số lượng cán bộ hỗ trợ để thực hiện theo nội dung tờ khai.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các Sở Y tế phải chỉ đạo đơn vị Kiểm dịch y tế tại cửa khẩu thực hiện các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ hỗ trợ ngôn ngữ làm việc tại cửa khẩu, hoàn thành nhiệm vụ.