100% các trường phổ thông trên toàn quốc đã cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

VietTimes -- Đó là khẳng định của TS Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành giáo dục trên toàn quốc. Đây là đề án đã được Cục CNTT triển khai từ năm 2017 và mới hoàn thành việc cập nhật dữ liệu trước dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020.
Mọi học sinh của hệ thống giáo dục phổ thông trên toàn quốc đều có hồ sơ điện tử trên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mọi học sinh của hệ thống giáo dục phổ thông trên toàn quốc đều có hồ sơ điện tử trên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Được biết, trên phạm vi toàn quốc hiện có khoảng 50.000 trường ở các cấp học phổ thông cả công lập lẫn ngoài công lập cùng khoảng 1,5 triệu giáo viên. Trong năm học 2018 - 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức chỉ đạo 63 Sở Giáo dục và Đào tạo cùng toàn hệ thống nhà trường phổ thông trên toàn quốc phải cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Bộ về giáo viên, học sinh một cách chi tiết nhất.

Với việc hoàn thành cập nhật dữ liệu vào hệ thống này, lãnh đạo Bộ có thể nắm bắt thông tin chi tiết tới từng lớp học của bất kể trường phổ thông nào trên toàn quốc, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thuận lợi là toàn bộ hệ thống giáo dục trên toàn quốc đã được kết nối Internet tốc độ cao và việc cập nhật dữ liệu là trách nhiệm của tất cả các trường phổ thông. Theo đó, không chỉ với riêng từng trường mà lãnh đạo Bộ cũng luôn nắm được mọi thông tin dựa trên học bạ điện tử của từng học sinh.  

TS Nguyễn Sơn Hải cho biết, không dừng lại với hệ thống giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có chỉ đạo với hệ thống khoảng 500 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc phải cập nhật thông tin về giảng viên và sinh viên vào cơ sở dữ liệu này. Khi đó, vấn nạn bằng giả sẽ không có cơ sở tồn tại vì mọi thông tin về sinh viên tốt nghiệp đều hiện hữu trong cơ sở dữ liệu này.

Vẫn theo TS Nguyễn Sơn Hải, cơ sở dữ liệu này là một cấu phần về Chính phủ Điện tử của ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện cũng đã xây dựng được các kho học liệu số phong phú trong nhiều môn học cùng ngân hàng đề thi rất lớn.