Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1

VietTimes -- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1. 
Học sinh trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy
Học sinh trong giờ học. Ảnh: Minh Thúy

Theo đó, các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định cần có hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa và thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định, là các nhà xuất bản đáp ứng được các yêu cầu theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân ban hành sách giáo khoa.

Từ ngày 30/8 đến ngày 5/9/2019, Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT yêu cầu số lượng bản mẫu sách giáo khoa phải được bàn giao đủ 20 bộ, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được đề nghị thẩm định.

Dự kiến vào đầu tháng 10/2019, Bộ GD&ĐT sẽ công bố sách và bộ sách đạt chuẩn dựa trên đánh giá của Hội đồng thẩm định, gồm những nhà khoa học có uy tín, giảng viên đến từ trường sư phạm và thầy cô đang giảng dạy tại trường tiểu học (Hội đồng mỗi môn từ 7 đến 15 người). 

Trên cơ sở đó, các địa phương lựa chọn sách giáo khoa phù hợp, để năm học 2020-2021 bắt đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với lớp 1.

 
Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1
 Thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1