Từ ngày 1/3, Đà Nẵng sẽ thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cục Thống kê TP Đà Nẵng vừa cho biết, công tác tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Đà Nẵng sẽ bắt đầu từ ngày 1/3 cho đến hết ngày 25/7 và sẽ công bố sơ bộ kết quả điều tra vào tháng 12/2021.
Một góc TP Đà Nẵng
Một góc TP Đà Nẵng

Cụ thể, đối với doanh nghiệp sẽ thực hiện thu thập thông tin từ ngày 1/3 đến ngày 10/5; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội sẽ thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 10/4; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sẽ thu thập từ ngày 1/7 đến ngày 25/7. Dự kiến, kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 12/2021 và công bố kết quả chính thức vào tháng 2/2022.

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc tổng điều tra rất quan trọng nhằm thu thập số liệu về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng và chính quyền địa phương. Số liệu từ kết quả cuộc tổng điều tra năm 2021 sẽ được phân bổ và công bố đến cấp quận/huyện; đồng thời là cơ sở cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời gian tiếp theo.

Để kết quả điều tra chính xác, đầy đủ và phục vụ tốt công tác xử lý số liệu, tổng hợp, lưu trữ, đảm bảo tính bảo mật thông tin,… tất cả công đoạn điều tra lần này trên địa bàn TP Đà Nẵng được ứng dụng triệt để công nghệ thông tin. Riêng nội dung điều tra thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (Web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy.