Sẽ hoàn thành báo cáo các chỉ số năng lực cạnh tranh về TT&TT vào tháng 10/2016

VietTimes -- Báo cáo nghiên cứu các chỉ số năng lực cạnh tranh về TT&TT có mục đích chính là chỉ ra phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng về năng lực cạnh tranh quốc gia liên quan đến lĩnh vực TT&TT. Báo cáo sẽ hoàn thành trong tháng 10/2016 để làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ tiếp theo

Bộ TT&TT đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực TT&TT (ảnh minh hoạ)
Bộ TT&TT đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực TT&TT (ảnh minh hoạ)

Bộ TT&TT vừa có văn bản báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết 19 ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành tháng 4/2016, Nghị quyết 19 của Chính phủ có mục tiêu và nhiệm vụ chung phấn đấu cải thiện cả điểm số và vị trí xếp hạng vệ môi trường kinh doanh: các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới); và mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN 3 trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.

Căn cứ trên Nghị quyết 19, ngày 3/6/2016, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết này, với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực TT&TT; Ban hành các Nghị định quy định điều kiện kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực TT&TT; Chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC);  Tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh của người dân về TTHC và dịch vụ công trực tuyến; Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện Nghị quyết.

Báo cáo của Bộ TT&TT về tình hình thực hiện Nghị quyết 19 trong quý III/2016 cho hay,  Bộ đang xây dựng báo cáo nghiên cứu các chỉ số năng lực cạnh tranh lĩnh vực TT&TT, với các nội dung chính gồm: đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh TT&TT của các tổ chức trong nước và quốc tế; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chỉ tiêu và đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh TT&TT; đề xuất, kiến nghị phương pháp đánh giá nâng cao năng lực cạnh tranh TT&TT và giải pháp cung cấp thông tin tới các tổ chức trong và ngoài nước.

Việc xây dựng báo cáo này của Bộ TT&TT nhằm tìm hiểu phương pháp, cách tính và ý nghĩa của các chỉ tiêu xếp hạng về năng lực cạnh tranh quốc gia liên quan đến lĩnh vực TT&TT, cung cấp thông tin để các tổ chức quốc tế có căn cứ xác  thực để xếp hạng, đồng thời làm tài liệu tham khảo, định hướng trong triển khai chức năng, nhiệm vụ của mình. Báo cáo hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2016 để làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh; rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia vào thị trường TT&TT, trong quý III năm nay, Bộ TT&TT đã triển khai xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định 108 ngày 1/7/2016 quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; Nghị định 81 ngày 1/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Bộ TT&TT cũng cho biết đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60 ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in. Dự thảo Nghị định này dự kiến sẽ được hoàn thành và gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan trong quý IV/2016.