Xe Bưu chính được ưu tiên trong nội thành, nội thị

VietTimes -- Ngày 8/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký công văn 3105/BTTT-BC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị cấp phép ưu tiên cho xe bưu chính được lưu thông, dừng đỗ trong khu vực nội thành, thị xã, khu vực đô thị.
Bộ TT&TT vừa có công văn đề nghị xe bưu chính được ưu tiên trong khu vực nội thành, nội thị để thực hiện nhiệm vụ công ích.
Bộ TT&TT vừa có công văn đề nghị xe bưu chính được ưu tiên trong khu vực nội thành, nội thị để thực hiện nhiệm vụ công ích.

Theo công văn gửi đi, các xe này được ưu tiên là vì đang thực hiện nhiệm vụ công ích mà Đảng và Nhà nước đã giao cho doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn. Các xe bưu chính luôn được điều động nhằm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính công ích của Bộ TT&TT trong những năm gần đây cho thấy thời gian thu gom, chuyển, phát thư từ, báo chí công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại một số địa phương còn hạn chế do quá trình vận chuyển bị kéo dài. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là các xe bưu chính bị cấm hoặc hạn chế lưu thông, dừng đỗ trên các tuyến  phố nội thành, thị xã, khu đô thị.

Theo đó, với trách nhiệm là đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh tạo điều kiện cấp phép dài hạn cho các xe bưu chính có logo nhận diện thương hiệu của Tổng công ty Bưu điện VN và các đơn vị trực thuộc (các Bưu điện tỉnh, thành phố, công ty Vận chuyển và Kho chuyển và Kho vận Bưu điện, Công ty Phát hành Báo chí Trung ương được lưu thông, dừng đỗ trên các tuyến phố nội thành, thị xã, khu đô thị để thu gom, giao nhận thư từ, báo chí với các bưu cục, điểm phục vụ, nhà in báo, nhà xuất bản… với thời gian hoạt động và tải trọng phương tiện phù hợp với nhu cầu, năng lực hoạt động của doanh nghiệp và tình hình thực tế tại địa phương.