Sắp có thêm đầu số di động 088, 089

Bộ TT&TT vừa cấp thêm hai đầu số mới 088 và 089 cho hai nhà mạng VNPT VinaPhone và MobiFone.
Sắp có thêm đầu số di động 088, 089

Cụ thể, Cục Viễn thông vừa có quyết định phân bổ mã mạng viễn thông di động mặt đất 89 và một khối số (1 triệu số) có cấu trúc 8xxxxxx, kết hợp với mã mạng 89 cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone kể từ ngày 4/2/2016.

Quyết định nêu rõ, MobiFone có trách nhiệm trong việc khai thác, sử dụng mã số 089 một cách hiệu quả, theo đúng Quy hoạch kho số viễn thông và Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông; Chủ trì, phối hợp với các DN cung cấp dịch vụ viễn thông có liên quan đưa mã số mới vào khai thác, đồng thời thông báo và hướng dẫn người dùng việc sử dụng mã số mới. Khi không còn nhu cầu sử dụng, nhà mạng sẽ phải hoàn trả mã số được phân bổ.

Cục Viễn thông cũng cho biết việc đồng ý cho MobiFone sử dụng đầu số 089 là do chưa triển khai Kế hoạch chuyển đổi mã vùng và chưa thể đấu giá. Hiện tại, MobiFone đang khai thác các đầu số 090, 093, 0120, 0121, 0122, 0126 và 0128...

Trước MobiFone thì một nhà mạng khác là VNPT VinaPhone cũng đã được cấp thêm đầu số 088 để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh. Theo dự kiến, 1 triệu số di động 10 số với đầu 088 đầu tiên sẽ được tung ra thị trường bắt đầu từ cuối tháng 2/2016.

Thông tin từ Bộ TT&TT cho biết, đầu số 088 được cấp cho VinaPhone từ cuối tháng 12 vừa qua.

Theo VNN