Nhà mạng sẽ “trảm” thuê bao nhắn tin lừa đảo

VietTimes -- Theo Quy trình mới được Sở TT&TT Hà Nội ban hành, định kỳ 1 lần/tháng, Sở này sẽ ban hành văn bản đề nghị các nhà mạng tạm ngừng cung cấp dịch vụ với các số điện thoại phát tán và các số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.
Nhà mạng sẽ “trảm” thuê bao nhắn tin lừa đảo

Giám đốc Sở TT&TT TP Hà Nội Phan Lan Tú vừa ký quyết định ban hành “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại quảng cáo rao vặt (QCRV) sai quy định” và “Quy trình xử lý đối với các số dịch vụ tin nhắn ngắn, các số điện thoại nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo” trên địa bàn Hà Nội.

Việc ban hành 2 quy trình này của Sở TT&TT nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT và UBND TP Hà Nội một cách bài bản hơn trong việc tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ; ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM di động sai quy định; ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, đồng thời tăng cường quản lý thông tin trên mạng tại địa bàn Thủ đô.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông của Sở TT&TT Hà Nội cho biết thêm, các quy trình mới được Sở ban hành đã nhận được sự đồng thuận của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và đại diện các phòng Văn hóa thông tin quận, huyện, thị xã cũng như có sự góp ý của một số đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT (Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin và Thanh tra Bộ).

Cụ thể, Quy trình xử lý đối với các số điện thoại QCRV sai quy định và các số dịch vụ tin nhắn ngắn, các số điện thoại nhắn tin rác, nhắn tin lừa đảo gồm các bước: Cung cấp thông tin, thống kê các số điện thoại sai quy định; Trách nhiệm của nơi tiếp nhận thông tin hay đơn vị thống kê; Trách nhiệm của Sở TT&TT trong việc xử lý các số điện thoại sai quy định; Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; Thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Đối với việc xử lý các số điện thoại QCRV sai quy định, Sở TT&TT tiến hành tổng hợp các số điện thoại QCRV sai quy định từ các đơn vị thống kê, định kỳ 1 lần/tháng sẽ ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ. Đơn vị thống kê gửi danh sách các số điện thoại QCRV sai quy định về Sở TT&TT sau ngày 20 hàng tháng sẽ được tổng hợp vào văn bản đề nghị của tháng kế tiếp. Riêng với các số điện thoại QCRV về các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Sở TT&TT sẽ có văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ ngay khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở TT&TT, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải thực hiện thông báo đến chủ thuê bao của các số điện thoại QCRV sai quy định; tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với số điện thoại QCRV sai quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở TT&TT.

Theo quy trình, sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở TT&TT, nhà mạng phải thông báo tới chủ thuê bao; tạm ngừng cung cấp dịch vụ với các số điện thoại phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và các số điện thoại liên hệ trong tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.