Nga phát triển phần mềm xử lý dữ liệu địa chấn

Gazprom Neft cùng với các đối tác đang xây dựng một trung tâm công nghệ thông tin tích hợp đầu tiên của Nga để xử lý và giải mã dữ liệu địa chấn, theo thông cáo báo chí ngày 11/10 của công ty.

Phân tích dữ liệu địa chấn tại Gazprom Neft

Phân tích dữ liệu địa chấn tại Gazprom Neft

Ý tưởng phát triển một nền tảng tích hợp để xử lý và giải mã các dữ liệu địa chấn, có thể xảy ra suốt chu kỳ địa chấn đang được thực hiện bởi các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu khoa học Gazpromneft, hợp tác với Yandeks.Terra (Seysmotek) và MIPT Pangaea.

Trong quá trình nghiên cứu địa chấn, một số chương trình được sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ khác nhau. Điều này đòi hỏi chi phí rất cao cho việc tải và tương thích hóa dữ liệu cho các phiên bản phần mềm khác nhau.

Hiện nay vẫn chưa có hệ thống chung để kiểm soát dòng chảy của dữ liệu địa chấn trong một môi trường thông tin duy nhất.

Sáng kiến mới sẽ tích hợp trên một nền tảng hợp nhất với các module và thuật toán khác nhau, được sử dụng trong việc thực hiện các dự án:

- Thu thập và lưu trữ dữ liệu, kiểm soát việc xử lý;

- Giải mã các dữ liệu phức hợp;

- Phân tích các kết quả để dự đoán tính chất của các địa tầng.

Gazprom Neft sẽ tạo ra phần mềm mà sẽ có thể giải quyết vấn đề lựa chọn các khu vực giàu tiềm năng dầu khí hoặc các khoáng sản khác và giải mã dữ liệu để cung cấp ý tưởng cho các mô hình địa chấn và địa chất.

Trong tương lai, phần mềm nguyên mẫu ban đầu sẽ được bổ sung các thuật toán xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và đưa ra giải pháp.

Trong khuôn khổ dự án công nghệ chung, nhiệm vụ đặt ra là phát triển các thuật toán cần thiết để vận hành nền tảng này, xác định các nhu cầu về tài nguyên, thực hiện việc thử nghiệm trên các chương trình phần mềm hiện có và lập danh sách các chương trình module cần thiết cho dự án. Nền tảng này sẽ cho phép phân tích điều kiện địa chấn ở các khu vực khác nhau của nước Nga.

Việc phát triển các sản phẩm phần mềm mới được thực hiện trong khuôn khổ chiến lược phát triển công nghệ thông tin, mà chủ chốt là dự án "Phát triển tài sản điện tử", của Gazprom Neft. Chiến lược này bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: thăm dò địa chất, khoan, phát triển, khai thác và bảo trì các mỏ dầu khí.

Theo petrotimes.vn (nguồn RT)

http://petrotimes.vn/nga-phat-trien-phan-mem-xu-ly-du-lieu-dia-chan-499555.html