Khách đến lưu trú tại Nghệ An sẽ được quản lý bằng phần mềm

VietTimes -- Để phục vụ công tác chống thất thu thuế tại các cơ sở kinh doanh, quản lý hành chính nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa các loại tội phạm, ngày 06/08/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch số 526/KH-UBND về việc xây dựng, triển khai áp dụng phần mềm quản lý khách lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An tiến tới quản lý hoạt động khách lưu trú bằng phần mềm
Nghệ An tiến tới quản lý hoạt động khách lưu trú bằng phần mềm

Kế hoạch quản lý khách lưu trú bằng phần mềm được nêu rõ:  Việc quản lý này nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý các cơ sở lưu trú, khách lưu trú; đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời, khoa học; phục vụ tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý thu thuế, chống thất thu thuế đối với các cơ sở lưu trú; quản lý hành chính, phòng ngừa, phát hiện ư, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khách lưu trú đến Nghệ An phải được xây dựng, triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Phần mềm ứng dụng phải đảm bảo các tính năng ưu việt, được phân quyền cho các ngành chức năng liên quan nhưng cũng phải đảm bảo thuận lợi cho các đối tượng khai thác. Quá trình vận hành phải đảm bảo chế độ bảo mật và không được làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở lưu trú.

Các ban ngành được chỉ định tham gia kế hoạch bao gồm : Công an, Du lịch, Cục Thuế, Sở Tài chính , Sở Thông tin Truyền Thông cùng với các UBND huyện, thành thị. Sau khi khảo sát kinh nghiệm quản lý khách lưu trú tại các địa phương có khách lưu trú lớn, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý khách lưu trú tại Nghệ An dự kiến sẽ áp dụng bắt đầu từ tháng 7/2019.