Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN: Cập nhật xu hướng của cuộc cách mạng 4.0

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ KH&CN đang tích cực đôn đốc, phối hợp với các tổ chức có liên quan để triển khai dự án, chú trọng cập nhật các thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ số theo xu hướng của cuộc cách mạng 4.0.
Bộ KH&CN đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN. Ảnh minh họa.
Bộ KH&CN đẩy mạnh xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN. Ảnh minh họa.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về khoa học công nghệ (KHCN) là nguồn thông tin chính thức để phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách, quản lý và điều hành hoạt động KHCN của các bộ, ngành, địa phương. Đây cũng là nguồn thông tin tham khảo chính thức và quan trọng phục vụ các tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN nói chung, nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ.

Hệ thống CSDLQG về KHCN cũng góp phần minh bạch hóa việc tài trợ công cho hoạt động nghiên cứu triển khai cũng như kết quả của hoạt động này. Việc công khai các nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước sẽ bảo đảm khắc phục được sự chồng chéo, trùng lặp các nhiệm vụ, tránh gây lãng phí nguồn lực, đồng thời chấm dứt tình trạng “đạo văn” trong nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cập nhật, bổ sung các thông tin về công nghệ và thiết bị, sản phẩm và dịch vụ công nghệ, chuyên gia về KHCN và nhu cầu tìm kiếm công nghệ và thiết bị trên cổng thông tin điện tử www.techmartvietnam.vn. Cụ thể, có gần 25.000 công nghệ và thiết bị, hơn 2.500 chuyên gia tư vấn KHCN... sẽ được cập nhật lên trang web. Trong đó, các thông tin về công nghệ và thiết bị thuộc danh mục ưu tiên như lĩnh vực công nghệ sinh học, năng lượng và môi trường đã được đẩy mạnh bổ sung, cập nhật. Đồng thời, Bộ cũng chia sẻ, phổ biến, cung cấp các thông tin về kết quả nghiên cứu KHCN, cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ, thiết bị trên mạng internet tại địa chỉ vista.gov.vn để phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của tất cả các sở KH&CN, doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, Bộ sẽ phối hợp với các tổ chức trung gian nhằm hỗ trợ kết nối, chia sẻ để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm góp phần phát triển thị trường KHCN Việt Nam. Theo Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Bộ KH&CN), việc xây dựng và hoàn thiện CSDLQG về KHCN không chỉ giúp các nhà quản lý khoa học và nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận thông tin, mà còn giúp minh bạch hóa hoạt động KHCN, chấm dứt tình trạng cát cứ dữ liệu nghiên cứu khoa học ở các đơn vị, bộ, ngành hiện nay.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN và Thông tư về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDLQG về KHCN cùng các quyết định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước…

Ngoài ra, Bộ KH&CN đang xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030, trong đó có các nội dung về xây dựng CSDL về công nghệ, chuyên gia về công nghệ, nguồn cung công nghệ, nhu cầu về công nghệ. Thông tư này dự kiến sẽ ban hành trong quý III/2021.