Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì xây dựng CSDL thủ tục hành chính quốc gia

Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì xây dựng CSDL thủ tục hành chính quốc gia

VietTimes -- Theo quy định tại Nghị định mới của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về thủ tục hành chính. Đồng thời, việc công khai TTHC có thể thực hiện linh hoạt tuỳ theo điều kiện thực tế của mỗi cơ quan.